FINANČNÍ UKAZATELE 2021 (k 31.08.)
Odkud plynou největší příjmy v roce 2021
1
Daňové příjmy
6 340 000 Kč
4
Přijaté transfery
452 483 Kč
2
Nedaňové příjmy
160 000 Kč
3
Kapitálové příjmy
0 Kč
Za co se nejvíce utrácí v roce 2021
3
Služby pro obyvatelstvo
5 695 000 Kč
6
Všeobecná veřejná správa a služby
1 433 954 Kč
2
Průmyslová a ostatní odvětví
1 283 529 Kč
5
Bezpečnost státu a právní ochrana
240 000 Kč
1
Zemědělství, lesní a rybářství
0 Kč
3
Služby pro obyvatelstvo
5 695 000 Kč
6
Všeobecná veřejná správa a služby
1 433 954 Kč
2
Průmyslová a ostatní odvětví
1 283 529 Kč
5
Bezpečnost státu a právní ochrana
240 000 Kč
1
Zemědělství, lesní a rybářství
0 Kč