FINANČNÍ UKAZATELE 2018 (k 30.11.)
Odkud plynou největší příjmy v roce 2018
1
Daňové příjmy
5 983 000 Kč
4
Přijaté transfery
413 695 Kč
2
Nedaňové příjmy
167 000 Kč
3
Kapitálové příjmy
0 Kč
Za co se nejvíce utrácí v roce 2018
3
Služby pro obyvatelstvo
5 330 000 Kč
2
Průmyslová a ostatní odvětví
1 572 000 Kč
6
Všeobecná veřejná správa a služby
1 226 695 Kč
5
Bezpečnost státu a právní ochrana
135 000 Kč
1
Zemědělství, lesní a rybářství
0 Kč
3
Služby pro obyvatelstvo
5 330 000 Kč
2
Průmyslová a ostatní odvětví
1 572 000 Kč
6
Všeobecná veřejná správa a služby
1 226 695 Kč
5
Bezpečnost státu a právní ochrana
135 000 Kč
1
Zemědělství, lesní a rybářství
0 Kč