FINANČNÍ UKAZATELE 2020 (k 31.10.)
Odkud plynou největší příjmy v roce 2020
1
Daňové příjmy
6 277 000 Kč
4
Přijaté transfery
1 264 707 Kč
2
Nedaňové příjmy
207 388 Kč
Za co se nejvíce utrácí v roce 2020
3
Služby pro obyvatelstvo
4 911 725 Kč
6
Všeobecná veřejná správa a služby
2 266 800 Kč
2
Průmyslová a ostatní odvětví
1 410 570 Kč
5
Bezpečnost státu a právní ochrana
160 000 Kč
1
Zemědělství, lesní a rybářství
0 Kč
3
Služby pro obyvatelstvo
4 911 725 Kč
6
Všeobecná veřejná správa a služby
2 266 800 Kč
2
Průmyslová a ostatní odvětví
1 410 570 Kč
5
Bezpečnost státu a právní ochrana
160 000 Kč
1
Zemědělství, lesní a rybářství
0 Kč